Composteren met behulp van eencompostvat

Composteren met behulp van eencompostvat

Composteren is de idealemanier om uw tuin teverbeteren en kostentebesparen. Afvalhoeft u nietaftevoeren en compost is eengoedegrondverbeteraar. Je bent zo van jegroente, fruit en tuinafvalaf en helptje tuin betertelatengroeien.

Eencompostvat
Wat is nouprecieseencompostvat? Eencompostvatgeeft de mogelijkheid om eigen afvaltegebruikenvoor compost. Jezorgtdatgroente, fruit en tuinafvalniet in de prullenbakgaan, maar gewoon in het compostvat. Eencompostvatdoetvoorjou de rest. Jezet hem ergens in de tuin neer en insectenkunnen via de onderkantnaarbinnen en voorjou het werkdoen.

Verschillendecompostvaten
Erzijnnog al eenaantalcompostvatenwaarjeuitkuntkiezen, maar 2 bekendemerkenzijnGarantia en Ward. Net zoals de regentonnenzijnook de compostvaten van hoogwaardigekwaliteit. Buiten de kunststofcompostvatenkanjeookkiezenvooreenhouten of verzinktecompostbak of korf. Bij Tuinartikelen.nu hebbenwijdezemerken in ons assortiment en helpenwijjouw tuin gezondertemaken.

De aanrader van Tuinartikelen.nu: Het Compostvat Eco King 600 liter.

Composteren met behulp van eencompostvat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *